image
Shahid Afridi’s fastest ODI century has a Sachin Tendulkar connection

Shahid Afridi’s fastest ODI century has a Sachin Tendulkar connection

Darshana DeviDarshana Devi   October 04 2018, 12.09 pm